Osservatorio tassi

Media % mese agosto
aggiornato al 05/09/2022
Scadenze Euribor 360 Euribor 365
1 mese -0,001% -0,001%
3 mesi 0,361% 0,366%
6 mesi 0,790% 0,801%

Partners